“Adjátok vissza a hegyeimet!”

“Adjátok vissza a hegyeimet!”

69

Örökségkönyv: Wass Albert szellemi hagyatéka a Kárpát-medencében és a nagyvilágban

Emlékév és díszünnepség a Duna Palotában –  Wass Albert Örökség Díj –  Megalakul Wass Albert Tisztelőinek Társasága (WATT) – Szavazás arról, melyik a legnépszerűbb műve?

 “A magyarságtudat lelkünk mélyébe beültetett vallás, mely az Istenbe és önmagunkba vetett hiten alapszik s annak rendíthetetlen tudatán, hogy magyari voltunknál fogva csak mint magyaroknak van helyünk ezen a Földön s csak mint magyarok teljesíthetjük hivatásunkat, melyre rendeltettünk. Egyedül a magyarságtudat teszi magyarrá a magyart és nemzetté a magyarul beszélő népet” – írta ezeket a sorokat  Wass Albert. Az  író születésének  110.  és halálának 20.  évfordulója tiszteletére Wass Albert fiai – Vid, Huba, Miklós, Géza, Endre-, és családja,  a Czegei Wass Alapítvány és a Panoráma Világklub szervezésében a 2018-as Emlékévben méltó megemlékezésekre kerül sor.

A Panoráma Világklub Wass Albert Emlékévet tart, s ennek tiszteletére tervezik megjelentetni „Örökségkönyv Wass Albert szellemi hagyatéka a Kárpát-medencében és a  nagyvilágban” címmel azt az emlékkönyvet, amely a Kárpát-medencében és a nagyvilágban szétszóratott magyarságnak az író és művei iránti tiszteletét, művei hatását mutatja be. A képes kiadvány a szellemi hagyatékot őrző és tovább vivő szervezetek, emlékhelyek, a róla elnevezett utcák, terek, közösségek, irodalmi, iskolai rendezvények, s egyéb kezdeményezések, például kiadványok, könyvek, emléktúrák, táborok, versenyek, felolvasások, stb. bemutatása mellett összegyűjti azokat a személyes vallomásokat, élményeket, amelyek az íróhoz és műveihez kötődnek. A könyv számos egyéb érdekességeket is tartalmaz, megszólalnak benne a Wass-fiúk, élményeiket elmesélve édesapjukról, valamint olyan személyek, akik ismerték és kapcsolatban álltak az íróval. Továbbá neves és kevésbé ismert személyiségek vallanak arról, hogy Wass Albert művei és gondolatai milyen útravalóval szolgáltak számukra életükben? Megszavaztatjuk a világ magyarságát arról, melyik a legnépszerűbb Wass Albert mű? A könyv melléklete pedig tartalmazza azt az egy órás riportfilmet – „Fenyőktől a pálmafákig”, amelyet floridai otthonában készített s magánbeszélgetései sorozatából állított össze Szalay Róbert rendező.

A könyv főszerkesztője a Magyarok a nagyvilágban, az Ausztrália és Új-Zéland magyar világa, az Amerikai magyarok arcképcsarnoka, és még számos életrajz-kötetet kiadó dr. Tanka László, társszerkesztője az Amerikában élő, Wass Albert hagyatékát évtizedek óta ápoló dr. Lukácsi Éva író, a könyv anyagainak megírásában számos, magyarországi és külhoni neves Wass Albert-kutató, az író munkásságának magas színvonalon képviselő személyiség is részt vesz.

Az emlékkönyv mellett még számos egyéb kezdeményezésre is sor kerül. A tervek szerint, január 7-én, Budapesten, a Duna Palotában megrendezendő díszünnepségen, egy gálaműsor keretében adják át először a Wass Albert Örökség Díjakat. A Panoráma Világklub keretében létrejön  a WATT: Wass Albert Tisztelőinek Társasága, amely az író művei iránt érdeklődőket és a szellemi örökségét tovább vivőket fogja majd össze.

Az Emlékkönyv szerkesztői várják azok jelentkezését, akik bármilyen módon hozzá tudnak járulni a könyv megjelenéshez. A  különféle közösségek, intézmények, stb. bemutatkozását, (maximum 1-2 oldal terjedelemben, fénykép illusztrációkkal – az olvasóktól pedig rövid, személyes vallomást arról, hogy mit jelentettek számukra Wass Albert írásai és milyen szellemi útravalót kaptak az írótól? A beszámolók küldésének határideje: 2017. augusztus 30. ezeket az alábbi email címekre kérjük: atlantisvirag@gmail.com valamint: vilagklub@vilagklub.hu

Mivel a könyv önerőből, költség-hozzájárulással jelentethető meg, ezért bármilyen támogatást örömmel veszünk. Várjuk olyan fővédnökök-védnökök jelentkezését, akik támogatásukkal anyagi segítséget is  tudnak nyújtani  e történelmi jelentőségű kezdeményezések megvalósításához. A támogatás tényét  a könyvben kiemelt helyen feltüntetjük, valamint egyéb szolgáltatásokat is felajánl a kiadó. A mű tartalmához illő pr-írásoknak, hirdetéseknek is helyet kívánunk nyújtani. A hozzájárulásokat, támogatásokat csekken vagy az OTP Banknál vezetett bankszámlára történő utalással lehet fizetni. Postacím: Panoráma Világklub – 1581 Budapest, Pf. 100. A Panoráma Világklub számlaszáma: 11714051-20001144 (IBAN: HU07 1171 4051 2000 1144 00000000, BIC (swift) kód: OTPVHUHB), vagy a MIXMEDIA INC (JPMorgan Chase Manhattan Bank NY, account number: 000239500308965, swift code: CHASUS33) számlaszámra is lehetséges, a közlemény rovatba kérjük odaírni: „Wass Albert Emlékév”.

További információk az alábbi email címeken kérhetők:  vilagklub@vilagklub.hu;  evikalukacsi@gmail.com; atlantisvirag@gmail.com  – telefon: 36/20 928 0088. Honlapok: www.wassalbert.eu valamint www.vilagklub.hu. Facebook: https://www.facebook.com/Világklub/

Tisztelettel és köszönettel

  • a Czegei Wass Alapítvány nevében, Wass Albert fiai: Vid, Huba, Miklós, Géza és Endre – és családja;
  • a könyv főszerkesztője: Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke;
  • valamint Lukácsi Éva, Bartha Kata és Bodó Julianna szerkesztők.