Akik a gyermekekért dolgoznak

Akik a gyermekekért dolgoznak

394
bemutatjuk a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkáját

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatot 1990 májusában alapítottuk a hannoveri szervezet mintájára és támogatásával.

Célja a fizikailag és értelmileg sérült, az árva és szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felkarolása, életkörülményeik javítása. A szervezet vallásra, politikai meggyőződésre és nemzetiségi hovatartozásra való tekintet nélkül, önkéntes alapon működik.

Szolgálatunknak Magyarországon két bejegyzett közhasznú szervezete van: a Magyar Egyesület és az Alapítvány. Négy irodánk Budapesten, Pécsett, Pápán és Jászfényszarun működik.

Mindenki segítségért fordulhat szervezetünkhöz, aki erre rászorul. Általában a szülők, a rokonok vagy az iskola keresi meg irodánkat. Minden esetben közvetlenül a gyermeket vagy a gyermekintézményt támogatjuk. Nem segítünk más alapítványokat, amelyek az általunk nyújtott támogatást továbbosztanák. A segélyek, támogatások odaítéléséről Egyesületünk elnöksége, közgyűlése, illetve az Alapítvány kuratóriuma dönt. Mindkét szervezet működését felügyelőbizottság kíséri figyelemmel.

Szolgálatunk 12 program keretén belül nyújt konkrét segítséget a hozzá fordulóknak:
 1. Egészségügyi program
 2. Gyermekélelmezési program
 3. Nevelőszülői program
 4. Törvény-előkészítési program
 5. Üdültetési program
 6. Képzési és továbbképzési program
 7. Segélyszállítmányok
 8. Más szervezeteknek nyújtott segítség, illetve együttműködés
 9. Rendezvények
 10. Információs és tájékoztatási program
 11. Film, televízió és fotódokumentáció
 12. Kortárs Képzőművészeti Gyűjtemény

Az Egyesületnek 2017 májusában 318 tagja van, magánemberek és cégek egyaránt.

A napi teendőket a Teréz körúti irodában 12 fő végzi, de Szolgálatunk munkáját nagyon sok önkéntes segíti: orvosok, jogászok, pedagógusok, nyugdíjasok és fiatalok.

Szolgálatunk nem tudna dolgozni a bennünket támogatók segítsége nélkül: a kiosztásra kerülő „javak” a tagdíjakból, szponzori támogatásokból, cégek és magánszemélyek által felajánlott tárgyi adományokból, az 1%-okból, jótékonysági rendezvények bevételéből, pályázati pénzekből, az önkéntes segítők szakértelméből, társadalmi munkájából származnak. Költségvetési támogatást az Egyesület csak az állami nevelt gyermekeknek járó normatíva erejéig vesz igénybe.

Szervezetünkről további információ a http://www.gyermekmento.hu weboldalon található.

A Csak a Nőknek Magazin fontosnak tartja, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fenti céljait támogassa! Ezért együttműködve a szervezettel, teret ad annak, hogy minél jobban megismerhessék az olvasók, klubtagok e nemes törekvéseket. Rendszeresen bemutatjuk az Egyesület kezdeményezéseit, sőt rendezvényeinken szakértőik értékes információkat adnak át olyan lényeges kérdésekben, amik a családok, gyermekek mindennapjait is szolgálják. Ilyen például az internet veszélyeire való felkészítés iskolai és családi keretekben, a lovas terápia eredményeinek bemutatása, vagy olyan egészségügyi megoldások, amely például a hiperaktív gyermekek táplálkozásában nyújt komoly segítséget.

 

 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület

Adószámunk: 19622158-1-42

Bankszámlaszámunk: OTP Bank 11794008-20022002