Miről szól az Ayurveda?

Miről szól az Ayurveda?

A mai ember számára életmódról, táplálkozásról, az emberi kapcsolatok szabályairól (pl. erkölcs), napi és szezonális egészségmegőrzésről, a betegségeket gyógyító kezelésekről szól

AYURVEDA az Élet Tudománya, AYUR az életet, VEDA a tudást jeleni.
 Az Ayurvedát nevezik az “Orvostudományok Anyjának ” is, mivel egyetemes elvei az évezredek folyamán szinte valamennyi főbb gyógyászati rendszer alapjává váltak.
Az Ayurveda nem kizárólag a test épségét és egészségét tartja szem előtt, hanem a lélekét és az elméét is, hiszen a kezeletlen lelki problémák előtt-utóbb megbetegíthetik a fizikai testet is.
Az Ayurveda India 5000 éves gyógyászati rendszere, az indiai szubkontinens területén élő népek ősi kultúrájának, a védikus civilizáció egy a mai napig élő és működő hagyatéka. Évezredekig az egyetlen gyógyászati rendszere volt, de még manapság is- amikor a nyugati allopatikus gyógyászai rendszer is jelen van.
Az Ayurveda gyógyászati rendszer tanításait az emberi élet és létezés valamennyi területére, dimenziójára és periódusára kiterjedően fogalmazta meg a kisgyermekkortól egészen az idős korig bezárólag.
Eszméinek és módszereinek a célja a hosszú és egészséges életút megteremtése minden ember számára, amely lehetővé teszi a szellemi fejlődést, az  anyatermészettel, az univerzummal és önmagunkkal való összhang megteremtését és megőrzését.

Ily módon az Ayurveda nem csupán egy gyógyászati rendszer, hanem egy komplett életfilozófia, amelynek segítségével megteremthető a fizikai, a lelki, a mentális és az érzelmi egyensúly és egészség, vagyis a holisztikus, mindent átfogó és magában foglaló egészség.

Az Ayurveda tanulmányozása, tanításainak elsajátítása és alkalmazása öngyógyítás céljából sokunkat arra sarkall, hogy elmélyedjünk az ősi tudásban. Egy hosszú útra léphetünk önmagunk fejlesztésében, mely során az ember ráeszmél és képessé válik arra, hogy az életet szabadon megélje, elfogadja a benne ható erők egymásra hatását, eljusson a totális szabadság állapotába, mely valójában minden ember vágya.
Indiában- az indiai lakosság közel 80 %-át elsősorban ayurvedikus módszerekkel kezelik.
Habár az India történelmében egymást követő gyarmatosítások idején ez a tudásrendszer időről-időre megrekedt a fejlődésben, mindig túlélte ezeket a nehéz időszakokat, és eszméinek újabb és újabb virágkorai köszöntöttek be.
Az ayurveda gyógyászat jelenleg is épp egy ilyen virágkorát, újjászületését, újra felfedezését éli meg.
Az Ayurveda igen nagy hangsúlyt fektet az egyéni adottságokra-különbözőségekre. Az embereket testi és lelki tulajdonságaik, érzelmi beállítottságuk mentalitásuk alapján különböző (test)típusokra sorolja. Az emberi szervezet működését három hajtóerő, 3 Dosha hatja át. Vata, mint mozgató, Pitta, mint átalakító, Kapha, mint a kenő, stabizáló erő. Ezen három hajtóerő felborulása(túl- vagy alulműködése) minden betegség forrása.
Az ayurvedikus kezeléseket vagy tanácsadást minden esetben egy, az egyén életvitelének számos területére kiterjedő beszélgetés és állapotfelmérés előzi meg, Ennek megfelelően az ayurvedikus terapeuta vagy orvos egyénre szabott kezelési módokat, táplálkozási és életmódbeli tanácsokat dolgoz ki számukra.
Érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet
70/609-6874
keletivarazsmasszazs@gmail.com
www.multimassage.hu

Hasonló cikkek

58

51